สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ผลิตภัณฑ์โวลก้าได้้รับการรับรองและการยอมรับ ทั้งด้านการผลิตและคุณภาพสินค้าจากสถาบันชั้นนำ อาทิ

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.
  • คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ OTOP

    ด้านการพัฒนา

  • เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( iTAP )
  • เข้ารับการแนะนำการผลิตและจำหน่ายร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ( OTOP )

view