สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแร่ภูเขาไฟ และเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับประเทศและสากล พร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง ป้องกันอันตรายที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป โดยเฉพาะ สารเคมี การลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงไว้อย่างเหมาะสม อันเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนทรัพยากรบุคคล เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมให้เพียงพอและเหมาะสม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง

การวิจัย การวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นั้น เรามีนักธรณีวิทยาและทีมนักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เคมี ที่เป็นมืออาชีพต่อการวิจัยและพัฒนาแร่ภูเขาไฟ และมีนักธรณีวิทยา นำโดยคุณ สิโรตม์ ศัลยพงษ์ ซึ่งเป็นนักธรณีวิทยาชื่อดัง ด้านภูเขาไฟ ในทีมการวิจัยและพัฒนา

ด้านการผลิต
เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตที่มีคุณภาพ และมีนักวิจัยและนักพัฒนาที่เป็นมืออาชีพ การผลิตสินค้าออกมาจึงมีคุณภาพ

สถานที่ผลิต โรงงานตั้งอยู่ที่ 108/1 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทร. 035-246 2959-50

บริษัทและสภานที่จำหน่าย ที่ตั้งเลขที่ 143 ซ.ปิ่นนคร4 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร.02-880 8158 , 02-880 8159 โทรสาร 02-880 8159

view